UPPSALA:249(Beskrivning:)
A. Norre Edingie ähr 2 skattehemman, huardera 8 örissland.
B. Uthsäde till hele byen i öster gierdet,     15 tunnor,  }
C.  Uthsäde i lilla giärdet till samma åhr,       2 tunnor,  }  17 tunnor.
D. Uthsäde det andra åhret i wester giardet1, 10 1/4 tunnor,  }
E. Uthsäde i det andra gierdet till samma åhr,  5 3/4 tunnor,   }  16 tunnor.

F. Wester engen, hardwalz2 höö, till       20 lass,  }
G. Hardwalss2 höö aff österengen.         30 lass,  }  60 lass.
H. Hårdhwalz höö aff lille engen,            10 lass,  }
NotaBene. Detta enges styket ligger till Lydinge, tillförde wart under byn.

               Specialis explicatio.

1.  Westera gärden3 ähr 8 orisslandh4.
    Uthsäde det ena åhret,                    8 1/2 tunna.
I.  En wret till detta åhret,                       5/8 tunna.
    Det andra åhret,                               8 tunnor.
    Hårdwalz höö, till                            30 lass.

2. Östra gården ähr skatte,                  8 örisland.
    Uthsäde det ena åhret,                     8 1/2 tunna.
K. En wret till detta åhret,                      3/4 tunnor.
    Det andra åhret,                               8 tunnor.
    Hårdewalss höö, till                         30 lass.

    Till denne byen ähr skog till
    wedh och giärssle. Mulebete godht.
    Fiskiewatn intet derpa5.

Detta engess styket hafuer.

                1642
                Christersson.


(Vänstra sidan:)
Nummero 218.  Tuna sochen, Nårre Edinge.


______________
1Fel för giärdet.
2Fel för hårdwalz.
3Fel för gården.
4Fel för öreslandh.
5Fel för derpå?