UPPSALA:250(Karttext:)
Börsta ägor.
Kyrkiegärdet.
Små star, 9 lass, Kyrke engen.
13 3/4 tunner.
Skalpare gärdet.
Tuna Kyrkia.
Prestegåården.
5/8 tunner.
8 tunner.
Hård wall, 5 lass, Skualpare engen.
L. Lermyla.
G. Grund jord.
M. Moo jord.
+. Jäse jord.
Små starr.
Hardwall1.
35 lass, store engen.
12 1/2 tunner.
Tuna Kyrkebys ägor på dhenne sidan.
Mellan gärdet.
Prastegåårdsens2 skogh.
Boo engen, hård wall, 8 lass.
Store gärdet.
12 tunner.
5 tunner.
Prästegååds2 fäbodar som nu en torpare brukar.
Hårwall, 3 lass.
Norr - Söder.
5 1/2 tunna.


__________________
1Fel för Hårdwall.
2Fel för Prästegårdens.