UPPSALA:251Tuna soken, Prestegården.     Nummero 205.

        Notarum explicato.

A. Tuuna Prestegård.
B. Utsäde till Prestegården i Kyrke gierdet,            13 3/4 tunnor.
C. Utsäde i Scualpare wreten till samma åhr,           8 tunnor.
D. Utsäde det andra åhret i millan gierdet,               12 1/2 tunnor.
E. Utsäde i stora gierde till samma åhr,                    12 tunnor.
F. Hårdwals höö af stor engen,                                35 lass.
G. Hårdwals hoo1 af Kyrke engen,                           9 lass.
H. Hårdwalss höö af Boo engen,                              8 las.
I.  Hårdwalss höö af Skualpare engen,                      5 lass.
    Till Prestebolet ähr en hiulquarn som går litet
           höst och wår.
K. Prestegårdenss fäbodar.
L. Utsäde till torpet det ena åhret,                            5 tunnor.
M. Utsade2 det andra ahrt3,                                    5 1/2 tunna.
N. Hö till torpet,                                                     3 lass.

     Till Prestebolet ähr skog litet till
     wedebrand och gersel. Mulebete till
     nodtorfften4.


(Penntestare:)
Denne minn.


______________
1Fel för höö.
2Fel för utsäde.
3Fel för åhret.
4Fel för nödtorfften.