UPPSALA:252(Beskrivning:)
G. Ähr grundjord.
L. Ähr leermylla.

Nywella ähr 4 skattehemman.
1. Ähr skatte,  8 2/3 öressland.
2. Ähr skatte, 6 öressland.
Till detta hemmanet ähr en uthiord i Åll
                                ligger i tegeskiffte
4 örtugelandh, Hafftesta benämd, utsäde på
                                              uthiorden det
                                  ena åhret 2 5/16 tunnor.
                              Utsäde på uthiordit
                              det andra åhret, 2 1/8 tunnor.
3. Ähr skatte, 10 2/3 orssland3.
4. Ähr skatt, 6 2/3 orssland3.

1.  Haffuer humblegård,  200 stänger.
2.  Haffuer humblegård,  200 stänger.
3.  Haffuer humblegård,  200 stänger.
4.  Haffuer humblegård,  200 stänger.


(Karttext:)
O< >andz ägor på denna <sij>dan.
Ekeby ägor på denna sijdan.
Fol< >amarss agor1.
Starr beblandat med fräken, hårdwall, 264 lass.
Freken botten.
Lind.
41 tunner.
Nywella.
23 tunner.
Eneby ägor pa2 dena sidan.
Krogesta agor1 på denn<a> sidan.
Obrukad.
Krogesta ägor på denna sidan.
Krogesta ägor på denna sidan.
Norr - Söder.______________
1Fel för ägor.
2Fel för på.
3Fel för öresland.