UPPSALA:253     Notarum explicatio.

A. Nywella ähr 4 hemman, alle tilhopa   32 örssland.
B. Utsäde det ena åhret i norre gierdet,   41 tunnor.
C. Utsäde det andra åhret,                     23 tunnor.
D. I lilla gierde till samma åhr,                 18 tunnor.
E. Höö aff byengen beblandat, hårdwal, fräken och
    starr,                                                 264 las.
    Till denne by ähr huarken skog eller mulebete.

            Specialis explicatio.

1.  Norre gården ähr skatte,                       8 2/3 orssland1.
    Utsäde till denne gården det ena åhret,  11 1/16 tunnor.
    Utsäde till samma gård det andra ahrt2,  11 1/16 tunnor.
    Höö till samma hemman,                        71 lass.
    Humblegard4,                               200 stänger.

2. Den andra gården eller södergården, ähr
    skatte,                                                   6 örssland.
    Och äger denne gården 1 1/3 örssland i Häftesta
    uthiord huilken ähr affrijtat och noterat med folio.
    Utsäde till denne gården det ena åhret,          7 11/16.
    Utsäde på uthiorden till samma åhr,               2 5/16 tunnor.
    Utsäde det andra ahrt2 till samma gården,     7 11/16 tunnor.
    Utsade3 på uthiorden till samma åhr,             2 1/8 tunnor.
    Höö till denne gården,                                  50 lass.
    Humblegard4,                                             200 stänger.

3. Den tridie gården ähr skatte,                        10 2/3 orssland1.
    Utsäde till denne gården det ena åhret,         13 5/8 tunnor.
    Utsäde det andra ahrt2,                               13 5/8 tunnor.
    Höö till samma hemman,                              88 las.
    Humblegård till       200 stänger.

4. Den fierde gården ähr skatte,                        6 2/3 orssland1.
    Utsäde till denne gården det ena åhret,          8 1/2 tunnor.
    Utsäde det andra åhret,                                8 1/2 tunnor.
    Höö till samma hemman,                               55 lass.
    Humblegård till                                            200 stänger.

Tuna sochen, Nijwella.


__________________
1Fel för öresland.
2Fel för åhret.
3Fel för utsäde.
4Fel för humblegård.