UPPSALA:254     Notarum explicatio.

A.  Rot engen,   }
B.  En eng,        }     specificerat folio.
C.  En eng,       }
D.  En eng,       }


(Karttext:)
Norr - Söder.
3 lass.
Hårwall1.
5 lass.
2 kiärff.
4 lass.
Rotengen.
Mosewall, 20 lass.
_____________
1Fel för hårdwall.