UPPSALA:256(Beskrivning:)
L. Ähr leermylla.
G. Ähr grundiord.

1.  Ähr crono 6 örssland och är i samma 6 orsslan<d>1
     enn aceademia uthiord, 1 orsslandh1 huilken
     ligger i tegeskiffte öffuer alt.
2.  Ähr frelsse, 6 orssland1.
3.  Ähr crono, 6 orss1.
4.  Ähr crono, 6 örss.
 Till denne by ähr skog litet till wed och
 giersel. Mulebete lijtet.


(Karttext:)
Nywella ägor.
17 tunner.
26 tunner.
Myket sank åker på denne planen.
Eneby.
Kijttinge2 ägor.
Krogesta ägor på denna sidan.
22 lass, hårdwall.
Hårdwall, 10 lass.
10 tunner.
En betess.
Wastare bys ägor på denna sijdan.
Norr - Söder.


________________
1Fel för öresland.
2Fel för Kyttinge?