UPPSALA:257        Tuuna socken, Eneby.

            Notarum explicatio.

A.  Eneby ähr 4 hemman och i samma by ähr en academia uthiord, alla tillhopa
                                                                                       24 örssland.
B.  Utsäde till heele byen i stora gierdet,                           26 tunnor.
C.  Utsäde i wreten till samma åhr,                                   10 tunnor.
D.  Utsäde till Eneby det andra åhret i norre gerdet,          17 tunnor.
E.  Utsäde i lilla gierde till samma åhr,                               16 tunnor.
F.  Hårdwalss höö aff stor engen,                                     22 lass.
G.  Hårdwalss höö aff lilla engen,                                     10 lass.
       Till denne by ähr skog litet till wed. Mulebete
          lijtet.

           Specialis explicatio.

1.  Den första gården ähr crono 5 örssland, till samma
     hemman ligger aceademia uthiord 1 örss, i tegeskiffte i åker
     och eng.
     Utsäde till denne gården det ena åhret,                  7 1/2 tunnor.
H.  En wret till samma ähr1,                                          1/2 tunnor.
     Utsäde på uthiorden till sama åhr,                          1 1/2 tunnor.
     Utsäde till samma gård det andra åhret,                  6 7/8 tunnor.
     Utsäde på uthiorden till samma åhr,                        1 3/8 tunnor.
     Höö till samma hemman,                                        7 lass.
     Höö till uthiorden,                                                  1 lass.

2.  Den andra gården ähr frelse,                                   6 örssland.
     Utsäde till denne gården det ena åhret,                    9 tunnor.
I.   En wret till samma åhr,                                             1/2 tunnor.
     Utsäde till samma gård det andra åhret,                   8 1/4 tunnor.
     Höö till samma heman,                                            8 lass.

3.  Den tridie gården ähr crono 6 orssland2, lijka med
     den andra i åker och eng.
K.  En betesshaga till samma hemman.

4.  Den fierde gården ähr crono 6 örss, lijkaa medh
     den andra i aker3 och eng.
L.  En wret till denne gården,                            1 tunnor.


______________
1Fel för åhr.
2Fel för örssland.
3Fel för åker.