UPPSALA:258(Beskrivning:)
Jella ähr 2 frelsse hemmn, både tillhopa
            19 örsslandh.
1.  Ähr frelsse 9 örssland, Conrot Falkenbergz.
2.  Ähr frelsse 10 örsslandh, Jesper Nilssonss.

Till denne by ähr myket lijtet skogz till wedh.
         Mulebete till nödtorfften.

Jella äng ähr specificerat på Lunda affritningh.


(Karttext:)
Norr - Söder.
Jella.
Ler-myl-la.
18 1/2 tunna.
Lunda ägor.
Leer mylla.
Ler mylla.
Hårdhwall, 4 lass.
Swag jord.
Lindh, 4 lass.
20 1/4 tunna.
Leermylla.
Torkareby ägor.
Obrukad.
Torkareby ägor.