UPPSALA:259        Notarum explicatio.

A.  Jella ähr 2 frelsehemman, bade1 tillhopa  19 örss.
B.  Utsäde till heele byen i soder2 gierdet,     20 1/4 tunnor.
C.  Utsade3 till heele byen i wester gierdet,   18 1/2 tunnor.
      Heedarna.
D.  Höö till detna4 by aff lilla engen,                4 lass.
E.  Hö aff en lind,                                           4 lass.

     En eng till denne by, affritat och noterat medh K
     folio,                                                        14 lass.

          Specialis explicatio.

1.  Westergården ahr5 frelse,                        9 örss.
     Utsade3 till detta hemmanet det ena åhret,  9 9/16 tunnor.
     Utsäde till detta hemmanet det andra åhret,  8 3/4 tunnor.
     Hårdwals höö till deta hemmanet,               10 lass.

2.  Östergården ähr frelse, 10 orsslan6.
     Utsade3 till detta hemmanet det ena åhret,   10 5/8 tunnor.
     Utsäde till deta hemmanet det andra åhret,    9 11/16 tunnor.
     Hårdwalss höö till deta hemmanet,               12 lass._________________
1Fel för både.
2Fel för söder.
3Fel för utsäde.
4Fel för denna.
5Fel för ähr.
6Fel för öresland.