UPPSALA:260-1(Karttext, övre vänstra:)
Lunda gerde.
Lunda eng.
Torkarby eng.
Jella eng, Lufen2, tofwug mossahtig wall af hårdwals, ges 10 lass.
Skiälby eng.
4 grad, 15.
Skialby1 gerde.
Norr - Söder.


(Karttext, nedre vänstra:)
Lunda ägor.
Waxala allmenningen möter.
Mosse eng.
Åby.
Svija ägor.
Törneby ägor.
Norr - Söder.


(Karttext, högra:)            
Jella hafwer utsäde det ena åhret.
1 grad,  7:12.      1 grad,   6:22.     
2 grad,  5:22.      2 grad,  3:30 1/2.
3 grad,  2:10.      3 grad,  4:2.
4 grad,  5:15.      4 grad,  11:10.
___________________________
           20:27 1/2.              26: 1/2.

Almenningen.
Hwittulz engs egor.
Jälla egor.
Torkarby._______________
1Fel för Skiälby.
2Fel för Lusen?