UPPSALA:262(Karttext:)
Åker fiäl, 2 tunnor,  hård lera.
Soldat stuga, backa.
Rörby åker.
Rörby egor taga emot.
Norby egor möta.
Enges fiäl.
Betes hage.
Hård lera, 7 tunnorlerjord.
Hård lera.
Åker, 2 tunnor.
Stångby.
Uti Löten egor tillijka med Angersta.
Åbo Nils Olson, uti nårgärdet  11 tunnor utsede
                          uti sorgierdet 10 tunnor
                           med wreten.
Wret, hard1 lera.
Lunda egor stata emot.
Skölsta egor möter.


____________
1Fel för hård.