UPPSALA:264-5(Karttext:)
Stångby.
Stangby1 åker2.
Lunda åker gärde.
Rörby.
Rörby åker garde3.
Stangby1 aker2.
Wret.
Hagen som Stångby innehafwer, innom Norby rågång.
Plen-nin-ge äng och åker.
Plenninge.
Stangby1 fiä<ll>.
Gnista fiäln, ang4.
Crono fiäll.
Norby äng.
Stangby1 fiäll.
Rorby5 fiäll.
Norby åker gärde.
Norby.
Slofsta.


_______________
1Fel för Stångby.
2Fel för åker.
3Fel för gärde.
4Fel för äng?
5Fel för Rörby.