UPPSALA:266Skiölsta ähr 3 hemman.

1. Ähr frälse, 8 örssland,  }
2. Ähr frälse, 8 örssland,  }   Conrat Falkenbergz.
3. Ähr skatte, 15 örssland, förlent en ryttare.

Till denne by ähr skogh lijtet till wedh.
Mulebete lijtet.


(Karttext:)
Skewij ägor.
Swija agor1.
Swagh åker.
Swagh åker.
30 lass, hårdwall.
Leer mylla.
Swija agor1.
54 tunner.
Bålsta ägor.
Betess hage.
Betess hage.
Ler myl-la.
Sank åker beblandat medh leer.
Betess hagar.
Skiölsta.
Hardwall2, 60 lass.
54 tunner lermylla.
Sank åker beblandat medh leer.
Betess hage.
Ler mylla.
Lunda ägor.
Ångersta ägor.
Lermylla.
Norr - Söder.
10 lass.
Stångeby ägor.
Lunda ägor.


______________
1Fel för ägor.
2Fel för hårdwall.