UPPSALA:267(Beskrivning:)
Waxala soken, Skiölsta.
          1640.

A.  Skiölsta ähr 3 hemman, alle tillhopa                31 oressland1.
B.  Utsäde till heele byen i nårre gierdet,               54 tunnor.
C.  Utsäde deet andra åhret i södergierdet,           54 tunnor.
D.  I wreten till heele byen till samma åhr,               3 tunnor.
E.  Hårdwals höö aff byengen, till                          60 lass.
F.  Hårdwalss höö aff stoor engen,                       30 lass.
G.  Hårdwalss höö aff lilla engen, till heele byen    10 lass.
     Till denne by ähr en engessfiell i Walby eng, affritad och noterad med U folio,
                                                                                                              1 lass.

              Specialis explicatio.

1.  Den westra gården ähr frelse, 8 öressland, Conrot Falkenbergz.
     Utsäde till detta hemmanet, det ena åhret          13 7/8 tunnor.
     Utsäde till detta hemmanet, deet andra åhret     14 5/8 tunnor.
     Höö aff alla engiarna tillhopa,                            25 lass.
H.  Tuå betesshagar till detta hemmanet noterat medh.
I.   En kalffue teppa till detta hemmanet.

2.  Millan gården ähr frelse, 8 örsland, Contot Falkenbergz, lijka medh
     denn första i åker och eng.
K.  Twå betesshagar till detta hemmanet noterade medh.
L.  En kalffue teppa till detta hemmanet.

3.  Den östra gården ähr skatte, 15 orssland1, förlent en ryttare.
     Utsäde till detta hemmanet det ena åhret,        26 1/8 tunnor.
     Utsäde till detta hemmanet det åndra2 åhret,   27 9/16 tunnor.
     Höö aff alla engiarna tillhopa,                         49 lass.
M.  Twå betesshagar till detta hemmanet noterade medh.
N.  En kalffweteppa till detta hemmanet.


______________
1Fel för öressland.
2Fel för andra.