UPPSALA:268Pleninge ähr 1 skatte hemman.
16 örsland, förlänt till en leiytenant
under rytterij. Skogh ingen.
Mulebet i Trälz gierdet.
Lermylla öffuer alt.


(Karttext:)
Lind.
Lunda ägor.
13 tunnor.
Hårdwall, 4 lass.
Hardwall1, 2 lass.
Obrukad.
Norby ägor.
Hårdwall, 14 lass.
25 tunnor.
Norr - Söder.
Obrukad.
Kubla ägor.
Sällinge ägor.

25, 26 november
anno 1639.


_______________
1Fel för hårdwall.