UPPSALA:269        Notarum explicatio.

A.  Pleninge ähr ett skattehemman, 16 orssland1.
B.  Utsäde till detta hemmanet det ena åhret både med
     brukat och obrukat åker,                                 25 tunnor.
C.  Utsäde till deta hemmanet det andra åhret i nårra gierdet
     både med brukat och obrukat åker,                 13 tunnor.
D.  Utsäde i lilla gierde till samma åhr både med brukat och obrukat åker, 4 tunnor.
E.  Hårdwals hö aff lilla engen,                                2 lass.
F.  Hårdwals höö aff wester engen,                         4 lass.
G.  Hårdwals höö aff söder engen,                          14 lass.

       Till denne gård åhr2 huarken
        skog eller mulebeete.


(Nedre vänstra hörnet:)
Waxala sokn.


____________
1Fel för öresland.
2Fel för ähr.