UPPSALA:270Swija ahr1 trij hemman.

1.  Ähr skatte 20 orsslan2, doctor Oluff
          Laurelius.
2.  Ähr skatte 18 örssland, förlänt herr Clas Chiste-
                                                              rson3.
3.  Ähr skatte 10 1/3 örssland, förlänt herr Clas
                Christerson.
     Sogh4 lijtet till wedh. Mulebete till
               nödtorften.

1.  Haffer cupe humblegård till   200.
2.  Haffuer cupe humblegård till 100.
3.  Haffuer cupe humblegård till  60.


(Karttext:)
Norr - Söder.
Jägdra6 agor5.
Åby ägor.
Torneby ägor.
Små star beblandat med mose botten, 140 lass, hårdwall.
Skelby ägor.
Grund jord.
Engess hagar, 4 lass, 4 lass, 3 lass, 2 lass, 2 lass.
Lind.
Lermyll-lla.
55 tunner ler myl-la.
Leer mylla.
Swija.
Helleby ägor.
70 lass små star och fräken.
Lind.
Ler myl-la.
Obrukad.
Leer mylla, 65 tunner.
Ler myl-la.
Ler mylla.
Skiölsta ägor.
Helleby egor.
Skogz bakee på denna sidan.
Skiölsta ägor.
Swag jord.
Åkerby ägor.
Åkerby ägor.


____________
1Fel för ähr.
2Fel för öresland.
3Fel för Christerson.
4Fel för skogh.
5Fel för ägor.
6Fel för Jädra.