UPPSALA:271



Waxala soken, Swija.

Svidja, Waxala sochen,
    1640.


       Notarum explicatio.

1.  Nårre gården ähr skatte 20 orslandh1, doctor Oluff Laurelius.
     Utsäde till detta hemmanet deet ena åhret,                26 7/8 tunnor.
     Utsäde till detta hemmanet deet andra åhret,             22 3/4 tunnor.
     Höö till detta hemmanet aff båda engiarna tillhopa,    87 lass.
F.  En engeshage till detta hemmanet, till                          4 lass.
G.  En engeshaga till detta hemmanet, till                          2 lass.
     Humblegård till detta hemmanet, 200 cuper.

2.  Millan gården ähr skatte 18 öreslandh, förlent herr Class Christerson.
     Utsäde till detta hemmanet dett ena åhret,                    24 3/16 tunnor.
     Utsäde till detta hemmanet dett andra ähret2,               20 7/16 tunnor.
     Höö till detta hemmanet aff båda engiarna tillhopa,       78 lass.
H.  En engeshage till detta hemmanet,                                 4 lass.
I.   En engeshage till detta hemmanet,                                  2 lass.
     Humblegård till detta hemmane, 100 cuper.

3.  Söder gården ähr skatte 10 1/3 örsland, förlänt herr Clas Christerson.
     Utsäde till detta hemmanet dett ena åhret,                      13 7/8 tunnor.
     Utsäde till detta hemmanet dett andra åhret,                   11 3/4 tunnor.
     Höö till detta hemmanet aff båda engiarna tillhopa,         45 lass.
K.  En engeshaga till detta hemmanet, till                               3 lass.
     Humblegårdh till detta hemmanet, 60 cuper.


3/4 tunnor.


______________
1Fel för öreslandh.
2Fel för åhret.