UPPSALA:272(Överstruken text:)
A.  Lunda ähr 7 hemman.
1.  Ähr aceedamia 4 örssland.
2.  Ähr frelse Svante Stenbokz fru, 4 örssland.
3.  Ähr crono, 9 2/3 örsslandh.
4.  Ähr skatte, 10 orsslandh1.  }  
5.  Ähr skatte, 8 orslandh1.     }  förlänte ryttare.
6.  Ähr frelse,  <  >orss1  6 penning.  }
7.  Ähr frelse,  6 orssl1 6 penning.      }  Sten Classonss.

Till denne by ähr skog lijtet till wedh.
Mulebete till nödtorfften.

x.  Dee fiellar som ähre noterade medh x
    kommer Oluff Person i Upsala
         till.
X.  Dee fiellar som ähre noterade
    medh X kommer Åby till, huartera
    hemmanet lijka myket.


(Karttext:)
1 tunna.
5/8 tunner.
1 3/4 tunner.
Utij desse wretar ähr myken swag jord.
Mojordh.
7/8 tunner.
åby ägor.
Grund jord.
Grund jord.
Grund jord.
Jella ägor.
Swag jord.
Grund jord.
Ler myl-la.
Åby ägor.
Leer mylla.
 Grund jord.
10 lass, eng.
Swag iord.
Lermylla.
Torkare by agor2.
Leermylla.
Lermylla.
2 tunner.
Åby ägor.
Denne fiellen kommer Jella till, 14 lass.
Hårdwall, 33 lass.
Norr - Söder.
Torkare-by ägor.
Betess hage till hela byen.
Hårdwall, 24 lass.
Lind.
Skelby agor2.
5 13/16 tunner.
I.  Åby utfieller, 7 3/4 tunnor.


_____________
1Fel för öreslandh.
2Fel för ägor.