UPPSALA:274(Beskrivning:)
A.  Båålsta ähr 3 hemman.
1.  Ähr skatte, 5 öressland.
2.  Ähr skatte, 17 öressland.
3.  Ähr skatte, 10 öressland.

Der som står noterat K ähr en åkerfiell
hwilken brukass under Klåckarebolet i
Waxala.

Till denne by ähr hwarken skogh
eller mulebete.


(Karttext:)
Norr - Söder.
Prestegårdenss ägor.
Kyrkebyenss ägor.
Waskesta ägor.
Walby ägor.
Kålteppor.
Leer mylla.
Ler mylla.
Swart mylla.
Sala ägor.
Leer mylla.
Ler mylla.
Leer mylla.
Betess hage, duger till åker.
Obrukad.
52 tunner.
Hårdwall, 32 lass.
Wpsala ägor.
4 tunnor, swart mylla.
Swart mylla.
Leer mylla.
42 tunner leermylla.
Skiölsta ägor.
Ångersta ägor.
Ångersta ägor.
Kålteppa.
Ångersta ägor.
Betess hagar.