UPPSALA:275        Notarum explicatio.
                                                   Bålsta i Waxala.
A.  Båålsta ähr 3 skatte hemman, alle tillhopa         32 örsland.
B.  Utsäde till heele byen dett ena åhret i westra gierdet,   52 tunnor.
C.  Obrukat åker till heele byn,                                          2 1/2 tunnor.
D.  Utsäde till heele byen dett andra åhret i öster giärdet,   42 tunnor.
E.  Hårdwals höö till denne by,                                         32 lass.
     En utiordz fiell i östra giärdet hwilken fiell kommer Waxala
     Klåckare bool till, noterat medh F, till                             3/4 tunnor.
     Till denne by ähr en fiell i Walby eng, affritat och noterat med W, 1 lass.

         Specialis explicatio.

1.  Norre gården ähr skatte,                                                5 örsland.
     Utsäde till detta hemmanet deet ena åhret,                      8 1/2 tunnor.
     Obrukat åker till samma åhr,                                            3/8 tunnor.
     Utsäde till detta hemmanet deet andra åhret,                   6 9/16.
     Höö till denne gårdh,                                                      5 lass.

2.  Millan gården ähr skatte,                                                17 örsland.
     Utsäde till detta hemmanet det ena åhret,                        27 5/8 tunnor.
     Obrukat åker till samma åhr,                                           1 5/16 tunnor.
     Utsäde till detta hemmanet det andra åhret,                     22 5/16 tunnor.
G.  Enn wret till samma åhr,                                                    3 tunnor.
     Höö till samma hemman,                                                  17 lass.
H.  En beteshage hwilken duger till åker, noterat med  .

3.  Söder gården ähr skatte, 10 örsland.
     Utsäde till detta hemmanet det ena åhret,                          16 1/4 tunnor.
     Obrukat åker till samma åhr,                                                3/4 tunnor.
     Utsäde dett andra åhret till detta hemmanet,                      13 1/8 tunnor.
I.   En wret till samma åhr,                                                       4 tunnor.
     Höö till samma hemman,                                                    10 lass.

Bålsta i Waxala.


(Vänstra sidan:)
Waxala soken, Bålsta.