UPPSALA:276(Beskrivning:)
A.  Slafwesta ähr 2 hemman.
1.  Ähr skatte, 15 öressland.
2.  Ähr accedamia, 12 öressland.
x.  Årstadh ähr itt skattehemman,
      16 örssland.
X.  Ångersta ähr itt skattehem-
     man, 16 oressland1.
     I samma by ähr en utfiell hwil-
     ken kommer klokaren till
     i Waxala soken, noterat
     med K.

     Till desse byar ähr hwarken
     skog eller mulebete.

L.  Ähr leermylla.
G.  Ähr grundiord.

Denne byenss eng ähr specifi-
cerat på Gnijsta affritng2,
till 78 lass.


(Karttext:)
Båålsta ägor.
Obrukad.
20 tunner.
Ångersta.
Betess hage.
26 tunner.
6 1/4 tunna.
20 lass, eng.
23 tunner.
24 1/2 tunner.
Årstadh.
2 tunner obrukad.
Beetess lött på denna sidan.
Hårdwall eng, 25 lass.
Norr - Söder.
Hårdwall.
Beetess lööt på denna sidan.
Lind.
Betess hage.
Lind.
Eng, 6 lass.
Betess hage.
19 tunner.
7/8 tunnor.
Eng, 3 lass.
Röörby ägor.
34 tunner.
29 tunner.
Slafwesta.
Gnijsta ägor.
Gnijsta ägor.
Jordeboken denne efter foliand3.
Norreby ägor.
Gnijsta ägor.


________________
1Fel för öressland.
2Fel för affritning.
3Fel för föliande.