UPPSALA:277Waxala soken, Slawesta, Ångersta och Åhrsta.

       Notarum explicatio.

A.  Angersta1 ähr ett skattehemman, 16 orssland2.
B.  Utsäde deet ena åhret till detta hemmanet, det ena åhret i westergierdet, 20
                                                                                                              
tunnor.
C.  Obrukat åker i samma gierdet,                                            1 3/4 tunnor.
D.  Utsäde i lilla gierde till samma åhr,                                       6 1/4 tunnor.
E.  Utsäde till detta hemmanet, det andra åhret i södergierdet,    23 tunnor.
F.  Obrukat aker3 i samma gierde,                                              2 tunnor.
G.  En åkerfiell i samma gierde till Klåkarebolet i Waxala,           3/8 tunnor.
H.  Hårdwals höö aff engen,                                                      20 lass.

A.  Åhrsta ähr ett skatthehemman,   16 örsslandh.
B.  Utsäde till detta hemmanet det ena åhret i norrgierdet,           26 tunnor.
C.  Utsäde till samma hemman det andra åhret,                          24 1/2 tunnor.
D.  Härdhwals4 höö aff engen till detta hemmanet,                      25 lass.

A.  Slaffwesta ähr 2 hemman, både tillhopa             27 orsslandh2.
B.  Utsäde till heelle byen deet ena åhret i nårra gierdt,                19 tunnor.
C.  Utsäde i westra gierde till samma åhr,                                    29 tunnor.
D.  Utsäde det andra åhret i ostra5 gierdet till hele byen,              34 tunnor.
     Denne byens eng ähr affrititat och noterat medh H, folio 55,  78 lass.
     Till denne by ahr6 en engessfiell i Danmarkrss kyrke byss enng, noterat med M,
                                                                                                    folio 15,  4 lass.
                            Specialis explicatio.

1.   Nåårre gården ähr skatte,  15 örssland.
     Utsäde till dena gården deet ena åhret,                                   26 5/8 tunnor.
     Utsäde till denna gården det andra åhret,                                18 7/8 tunnor.
E.  Hårdwals höö till detta hemmanet,                                         41 lass.
     En enges teppa till detta hemmanet,                                         3 lass.
F.  En enges haga till sama heman,                                                6 lass.

2.  Södergården ähr accedemia,  12 örssland.
     Utsäde till denne gården det ena åhret,                                    21 3/8 tunnor.
     Utsäde det andra åhret till samma gård,                                  15 1/8 tunnor.
G.  En wret till samma åhr,                                                             7/8 tunnor.
     Hårdhwalss ho7 till samma hemman,                                        37 lass.


(Vänstra sidan:)
Waxala soken.

Desse, den, heder.____________
1Fel för Ångersta.
2Fel för öresland.
3Fel för åker.
4Fel för hårdhwals.
5Fel för östra.
6Fel för ähr.
7Fel för hö.