UPPSALA:281          Notarum explicatio.

A.  Torkareby ähr 6 hemman, alle tillhopa 33 öressland.
B.  Utsäde till hele byen det ena åhret både medh brukat och obrukat åker,
                                                                                                             61 tunnor.
C.  Utsäde till heele byen det andra åhret både med brukat och obrukat aker1,
                                                                                                             38 tunnor.
D.  Hardwals2 höö aff söderengen,                                                        20 lass.
E.  Hardwalss2 höö aff westerengen,                                                     16 lass.
     Sogh3 och mulebete ganska lijtet.

            Specialis explicatio.

1.  Nårre garden4 ähr crono, 4 1/2 orss5.
    Utsäde till detta hemmandet det ena åhret,                  8 5/16 tunnor.
F.  En åkerfiell i samma gierde till detta hemanet,             2 tunnor.
     Utsäde det andra åhret till samma hemman,                5 1/8 tunnor.
     Höö aff engiarna till detta hemmanet,                          5 lass.

2.  Denne andra garden6 ähr crono, 4 1/2 örssland, lijka
     medh den forsta7 i åker och engh.
G.  En åkerfiell till deta hemmanet,                  2 tunnor.

3.  Den tridie gården ähr crono,  4 1/2 örss, lijka med
       denn forsta7 i aker1 och eng.
H.  En åkerfiell till detta hemmanet,                  2 tunnor.

4.  Den fierde garden6 ähr crono,  6 1/2 örss.
     Utsäde till detta hemmanet det ena åhret,    12 tunnor.
     Utsäde till samma hemman det andra ahret8,  7 7/16 tunnor.
     Höö till detta hemmanet,                               7 lass.

5.  Den fempte gården ähr crono, 6 1/2 orsslandh5 och ähr öde.
        Lijka medh den fierde gården i åker och eng.

6.  Den siette gården ähr frälse, 6 1/2 oressland5,
     lijka med den fierde gården i aker1 och eng.


(Vänstra sidan:)
Waxala soken, Torkareby.


_______________________
1Fel för åker.
2Fel för hårdwals.
3Fel för skog?
4Fel för gården.
5Fel för öres.
6Fel för gården.
7Fel för första.
8Fel för åhret.