UPPSALA:282(Rubrik:)
Waxala sochen.


     Notarum explicatio.
 
A.  Skeffwi ähr 3 gårdar alle tillhopa.
B.  Utsäde till hele byen i stora gierde,      29 3/8 tunnor.
     Utsäde på fiellerna i Walby wreten, affritat
     och noterat med S, folio  ,                    2 1/4 tunnor.
C.  Utsäde det andra ahrt1 i norra gierdet,  15 tunnor.
D.  Utsäde i soder2 gierdet,                       14 1/2 tunnor.
E.  Hårdwals hoo3 aff storengen,                36 lass.
F.  Hårdwals höö aff lilla engen,                 13 lass.
                        Eeka ägor.
     Höö aff 5 engess fiellar i Walby
     eng, affritat och noterat med T, folio  ,
     9 lass.


      Specialis explicat.

1.  Skattegården ähr 16 öre 16 penning landh iordh.
     Uthsäde dhet ena åhret,                           14 7/8 tunnor.
     Dhet andra åhret,                                     15 1/4 tunna.
     Engh till,    30 lass hårdhwalz höö.

2.  Frelsse gårdh, uthsäde dhet ena åhret,       10 3/4 tunnor.
     Dhet andra åhret,                                        9 1/2 tunna.
     Engh till                      18 lass hårdwalz höö.

3.  Crone gårdh, 5 oris4 och 16 penning landh jordh.
     Uthsede dhet ena åhret,                              5 5/8 tunnor.
     Dhet andra åhret,                                        5 1/8 tunna.
     Engh till,                                                       9 lass.
     Skogh och mulebete    intit.


(Penntest:)
Denne kommpatzen
Denne kompassen
spatzerar.
Spatzerar.

Jagh.  Jagh underteknat bekenner
som äst.

Jag undertecknat
bekenner
mig.
Jag unde.


(Karttext:)
Stenigh moiordh, 15 tunnor.
Skielby ägor.
Godh leerjordh, 29 3/8 tunnor.
Skieffue.
36 lass.
Leer iordh, 13 1/2 tunnor.
<Hårdh> walz engh, 13 lass.
<   > till skatte gården.

_____________
1Fel för åhret.
2Fel för söder.
3Fel för höö.
4Fel för öres.