UPPSALA:283(Rubrik:)
Waxala häradt.


(Beskrivning, överkryssad:)
A. Trålösa, 3 öde gårdar.
B.  Uthsäde till hele byen dhe ena åhret,           25 1/4 tunna.
C.  Obrukat åker,                                             2 1/2 tunna.
D.  Dhet andra åhret,                                        7 3/4 tunnor.
     Obrukat åker,                                             15 tunnor.
     Engh till,                                  30 lass hardwalz1 höö.
     Mulebete och skog till notorfften2.
     3 fiellar i Råby gerde till Trålösa,  8 tunnor.

                 Notarum explicatio.

                 Eka ahr3 2 cronegårdar, båda tillhopa < > 6 penningar.


(Beskrivning:)
Eeka 2 cronegårdar.
Huar gården,            11 öre 17 penningar.
Uthsäde till hwar gårdh dhe ena åhret,    18 tunnor.
Obrukat åker,                                         1 1/4 tunna.
Engh till  19 lass hårdwalz höö.
Mulebete och tarffweskogh.


(Karttext:)
Trålösa.
Till Trålösa.
O-bru-kat åker.
Eeka.
<  >kat aker4.
Bru-kat åker, Trålösa.
Brukass till Eeka.
Skiäffwe åker på dhenna sidan.
Obrukat åker.
Obrukat åker.
Lind.
Obru-kat åker.
Enge haga, 12 lass.
Hårdhwalz engh.


__________
1Fel för hårdwalz.
2Fel för nötorfften.
3Fel för ähr.
4Fel för åker.