UPPSALA:286(Beskrivning:)
Engarna.                                                 2 graden.  3 graden.  4 graden.

G. Söderängen består af små starbottn.                                                       50
H. Norengen består star och mossbottn.                                                      8< >
     2ne små slåtterteppor af af hårdwall och
I.  små starbottn,                                                                                        6
K. Hålsmyren och siöötegarne af måssbottn
    och fräken blandat,                                                                                    18
           Fordehlningen1 emellan hemmanen
           i proportion effter deras öretahl.
Nummero 1. Skattehemmanet á 6 1/2 öresland, bebos
    af bonden Lars Mattson, hafer åhrligt utsäde
    och eng,                                               8. 3 1/2.  1. 19.  3. 31.  1 24/49. 39 < >
1. Dess tomp5 och kalfhager.
5. En liten trägård med ringa kiörsebärsbuskar.
6. Kåhlgård.
7. En liten rijss humblegård.
8. En liten beteshage af myke berglandig2 mark.
    En utjordz eng á 1 oresland3 nord west ifrån gården wed pass 1/2 mijhl
    wedh Exerby egor, består af starbottn,                                                      12.
2. Skatthemmanet á 5 1/2 öresland, bebos af
    bonden Matt Erson, hafer åhrligt utsade4 och eng,
                                                               6. 23.  1. 1 1/4. 3. 10.  1 17/49. 33 11/49.
    Dess tomp5 och kalftäppor.
9. En liten beteshage med ung tall och granskoug
    beväxt,
    En utjord äng, á 1/2 öresland syd ost ifrån gården wed Åhls ägor, wedh
    pass 3/8 mijhl, består af starbottn,                                                              12.
3. Skatthemmanet á 6 1/2 öresland, beboss af
    bonden Anders Anderson, hafer åhrligt utsade4 och eng,
                                                            8. 3 1/2.  1. 19.  3. 31.  1 29/49. 39 13/49.
    Dess tomp5 hage och små täppor.
10. Rijss humblegård.
11. Kåhlgård.
12. En liten beteshage med ung skoug bewäxt
    och myke bergater.

                                                2 graden. 3 graden. 4 graden. Sommar lass.
Nummero 4. Frelsehemanet, á 6 öresland, bebos af
    bonden Beng Bengson enkias och possideras
    af fru Anna Christina Bååt, hafer åhrligt
    utsade4 och eng,                    7. 15 1/8.  1. 19 1/2. 3. 20 3/4. 1 23/49. 36 < >/49.
    Dess tompt och trägård samp kalfhaga.
x. Kåhlgård.
13. En liten beteshage med ung skoug bewäxt
    och myke bergländig.


___________________
1Fel för fördehlningen.
2Fel för bergländig.
3Fel för öresland.
4Fel för utsäde.
5Fel för tompt.