UPPSALA:291(Beskrivning, fortsättning från sid 290:)
fångskoug till gierdzle och wedebrand.

Hwad eliest detta hemmanet anbelanger är dett
enstakad bygdh och hafer åker uti 2, 3 och 4de graderne,
nembligen hårdlera, sand med lite lera och grund moojord,
tembligen wähl hafdad1 och brukad, sampt behorigen2 hägnad
och dijkad, ligger 1/4 mijhl ifrån stora landzwägen som
löper ifrån Upsala till Giefle och beraknad3 till bemelte
Upsala som ähr dess nästa kiöpstadh 3 1/4 mijhl.


___________
1Fel för häfdad.
2Fel för behörigen.
3Fel för beräknad.