UPPSALA:296(Karttext:)
Snatra eng proxime.
T647, sandjord.
Norr - Söder.
Denne wreeth ligger rät uth medh Räffenäss2 gård.
Räffwenäss hijth uth före.
Emedhan.
Örjord, T647.
Mosse, 1/2 lass.
Desse stycken ligga i Räfnäss giärde.
Detta stycke komer Räff-näss2 till.
Fogh-wika.
Denne qwarn kommer Näss till, men ståår på prästens egor och Näss
        hafwa hene der medh loff och samtyke.
Skiön wälle.
T647, leerjord.
Norr - Söder.
T647, sand och swart mylla.
T647, sand och swartmylla.
Denne wreeth komer Wähla till och medh loff häfdass till N i Näss.
T647, klapur och swart mylla.
S647, leerjord.
Al< > och grön.
T647, örjord.
S647, sand och swartmylla.
Ideliga bärg och steen och små gränskog1.
Bära bärg och skog.
Wähla egor proxime.
Odugelig lind.
Twänne åkerstycke i Snatra giärde belägen, uthsädhe 1 1/4 , kommer
       denne by till samma åker, kallass Gränssöö.
Walla eng på denne sidan.
Staffz eng närmast.________________
1Fel för granskog?
2Fel för Räfsnäs?