UPPSALA:297(Beskrivning:)
Näss skatheman, 4 halfwa.

Nummero 1, ähr 4 1/2 örssland, hafwer i bymål 24 allnar.
   Får höö på hemengen 18 lass, på siöengen 13 lass,
   på mossen 1 1/4 lass, giärdesshö 1 lass,   lass.

Nummero 2, ähr 3 öre och 16 penningland, hafwer i bymål 23 allnar.
   Får höö på heemengen 15 lass, på siöengen 11 lass,
   på mossen 3/4 lass, giärdesshö 3/4 lass, 1/2 lass.

Nummero 3, ähr 4 öre och 4 penningland, hafwer i bymål 27 allnar.
   Får höö på hemengen 16 lass, på siöengen 12 lass,
   på mossen 1 lass, giärdesshö det ena åhret 1 lass,  1/2 lass.

Nummero 4, ähr lijka i alla commoditeter medh nummero 3 bådhe i
   öresstal och bymåll, 23 allnar.

   Till förskrefne by ähr så temelig fiske i saltsiön och
   nogot lijte i åån. Timberskog finss intet uthan nogot
   grön1 timber, elist ähr här skiön tarfweskog till
   koolwedh och annor nödhtorfft.

   Nummero 2 och nummero 4 hafwa bådhe i åker och äng men nu hafwer de
   bytt medh nonom och gifwit alt eng för åkern, altsså
   hafwer han 8 lass eng wreden2 nummero 2 och 4.


(Penntestare:)
Jahan Larson
min gunstige pat.

Then som will een christen heeta och räta
namnet bära.
Han skal tijo budorden weta som reta
regler ähro.
Medh gudhz finger i stentaflor skrif< >
och sedan på saknas, bärgh wtgifwin
genom  then trogna gossen.
Erich Mattsson.

Broderligh hälsan for
sendt ,

Jahan kan Oluf Peder-
sson.____________________
1Fel för gran?
2Fel för wreten?