Lilla Sörmlandssamlingen:1            Notarum E<x>plicat<i>o
                                                            Tunnor    Fiärdingh
A.  Myntar bole, 1 afgiärde tårp                           laß
B.  Vthsede dett ena åhrett                     1 1/2  
C.  Vthsede dett andra åhrett                  1  
D.  Siöö enghen, god wall, höö                             10
E.   Back stugu på Wrena egor
F.   Ett åker stycke, brucka<s> till
      Präst bole gårdh 
G.  En wreet, brukaß til ???gård
                i Wräna.
H.  Wräna, en hård wall och bru-
      kaß till både gårdarna om hö                          <...>
      Fijskie haffuer denne torpare
      i Ballerstafiälen


(Karttext:)

Scala vlnarum.
Prästbole, ett hemman, ligger inpå Wräna råå och röö medh all deß egendom
Ballersta fiälen
Ballersta fiälen, en deell aff Yngiaren
Prästbole engh här på denne planen