Lilla Sörmlandssamlingen:10      Notarum Explicatio

A.  Tårget
B.  Kånångz gården
C. 
D.  Mårthen Rosenstiernaß gård    
E.   Åkröö tomptten
F.   Gräffinnanß gårdz tåmpt
G.
H.
I.
K.  Thull hwsett
L.   Kålgården vnder Åkröö   


(Karttext:)

Backen vthan för Graffuen
Mälaren lacus.
Graffwen
Broo
47 alnar
70 alnar
91 aln
56 alnar
På denne plaanen ähr några små hwß som lyda vnder stadhen