Lilla Sörmlandssamlingen:11(Rubrik:) Oppunda häradt   Floda sochn


      Notarum Explicatio

A.  Ramstad, 2 hemman
      Väster gården, haffuer i bymåll
      21 alnn   
B.  Öster garden haffuer i bymåll
      20 alnn
C.  Vthsede dett ena åhret                  10 1/9 
D.  Söder giärde, vthsede                   7 3/8         
E.   Dett andra åhret, vtsede               21 1/4   
F.   Skeller engen, godwaldz höö                   70
G   Duff myran, godh waldz höö                      60 

                                                                       Laß 
H.  Holm engen, god waldz höö                       37
I.    Lille engen, god waldz höö                         6
K.  Kiörckiesiöö holmen, hårdwållzhöö            9
     
      Doch finneß till Wästergården
      en vthjordh som och lyder
      vnder Åkröö, och där
      till finneß mechta godh skogh,
      till bader1 gårdarna ähr så
      tämlighet fijskiä etc.           
        

(Karttext:)

Kiörck siöö hålmen
Nasz bronn
Kiörck siönn
Agaren på denne sidan
Fårsz egor här [här] emoott
Åker marck
Koohagha
Koo hagha
Kalfhaga
Fårß
Kaistad2 eghor på denne sidhan

1 D.v.s. båda?
2 Fel för Kalstad (d.v.s. Kalsta)?