Lilla Sörmlandssamlingen:12(Rubrik:) Oppunda häradt       Lärbo sochen.


      Hedby, 3 hemman, alla lijcka
      stora i åcker och engh
      Noor giärde, vthsede dett ena åhret        21        15
      Söder giärde, vthsede dett andra åhret    19 1/10  5
      Quaren engen om höö                                        60
      Å engen om höö                                                 30
      Haß engen om höö                                             24
      Bagh engen om höö                                           20
      Miölquaren som alle 3 Hedby gårdarna
      råda vthi sampt Flijnß boo, Hedby tårp.
      Sågh quaren ähra dhe alle delagchtige
      vthi                           


                                                         Tunnor   Laß 
      Noor gården vnder Åkröö
      Vthsede dett ena åhrett                 7
      Vthsede dett andra ahret               6 1/3  
      Engh alt i hopa om höö                              14 2/3   
      Andre gården och tridie gården
      Lijka medh ut supra
      Skogh finneß effter nödtorfften
      men intet fijskiä, mulbete
      ringa etc.        


(Karttext:)

Scala vlnarum.
Sågh quarn
Flijnß tarph1 engh

1 D.v.s. Flinstorp