Lilla Sörmlandssamlingen:15


      Notarum Explicatio
 
      Rumptunaby, fempn hemman
      Noor giarde1, vtsede det ena åhrett
      Södher giärde, vtsede det andra åhrett
      Öster giärde, leer jordh, vthsede
      Öster engen, starr botten
      Lid engen, starr botten
      Kungz enghen, starbotten

               Spela2 Annotatio
      Wäster gården, crone hemman
      Vthsede i Noorgierde det ena ahret3
      Vtsede i Söder giärde
      Vthsede i Öster giärde
      Öster enghen
      Lidenghen
      Kungz enghen
      Hagha medh skogh

      Andre gården vnder Akröö
      Noor giärde, vtsede
      Söder giärde, vtsede
      Oster giärde4, vtsede
      Öster enghen
      Lid enghen
      Kungz enghen
      Siöö wräthen, vtsede

      Tridie gården, crone hemman
      Norgiärde, vthsede
      Söder giärde, vthsede
      Öster giärde, vthsede
      Lid engen
      Kungz engen

      Fiärde gården, frälse
      Nor giärde, vthsede
      Söder giärde, vthsede
      Öster giärde, vthsede
      Lidh engen
      Kunghz engen

      Fempte gården, frelse
      Nårgiärde, vthsede [d]
      Söder giärde, vthsede
      Öster giärde, vthsede
      Lidh engen
      Kunghz eengen

      Dåch finneß till denne by ringa skogh,
      fijskie så temligett, mulbete lithet

(Karttext:)

Präst siön
Präst gå<rden>
Rumptuna kiörkia
Kistad giärde här emoot  

1 D.v.s. Norrgärde
2 Fel för Spelis, d.v.s. Specialis?
3 D.v.s. året
4 D.v.s. Östergärde
5 Endast Präst gå synligt i skarven och p.g.a. skada i papperet