Lilla Sörmlandssamlingen:16


                                                 Tunnor <Lass>
A.  Göcksestra, affgierdz tåårp
B.  Vthsede deet ena åhrett         4 1/4
C.  Vthsede dett andra ahrett1     4 1/8
D.  Lill engen, sanck wallz höö                 17
E.   Stoor engen, måswalz höö                 33
      Giärde höö hwardera ahret1               1
      Till denne gårdh finneß
      temlighet skiönt rud fijskiä
      och nöd tårftigh skogh och mul<bete>          


A.  Eketårp, affgierde
B.  Vthsede dett ena åhrett          3 3/10
C.  Vthsede dett andrå ahret2      2 2/5
D.  Engz täppan, vthsede             1 1/4
E.   Stoor engen, godh wallz höö              14
F.   Lill engen, godwaldz höö                    3
      Till bemelte tårp finneß intet
      fijskiä, eij häller skogh etc


(Karttext:)

Hagha
Göck settra siöön.

1 D.v.s. året
2 D.v.s. andra året