Lilla Sörmlandssamlingen:2


(Rubrik:) Oppunda Jönåkers häradt      Wräna sochn.


            Notarum Explicatio
                                                                     Tunna    Laß
A.  Wräna quaren gård med miölquran1                          
B.  Vthsede i Nårgiärde thet ena åhret            6 1/4  
C.  Broo giärde, vthsede                                3 1/4         8     
D.  Söder giärde, vthsede det andra åhret       5 1/2
E.   Söder wreeten vthsede                            1 1/4 
F.   Hård waldz engh medh bergh och skogh                12
G.  Denne quaren gåår heela åhret om
      kringh och finneß temliget skiönt ååll-
      fijskia jempte annan fijsk. Skogh ingen.
      Mulbete intet etc.
  
H.  Skepdret, 1 hemman
I.    Vthsede det ena åhret                              4 1/4
K.  Vthsäde dett andra åhret                          4 1/2
L.   By engen, starr och hård wållzhöö                          14
M.  Lille engen, godh waldz höö                                   6

N.  Fåll tårp, 1 hemman
O.  Vthsede dett ena åhrett                            3 1/2 16/8
P.   Vthsede dett andra åhret                          3 3/4
Q.  Hård wallz engh om höö                                         15


                                                                     Tunna    Laß
      Skogztårp, 1 hemman
      Vthsede dett ena åhret                              5 1/2       1
      Vthsede det andra åhret                            4            1/2
      Lille wreeten, vthsede                                1/2             2/10 
      Siöö wräthan, vthsede                               1 10/6     1/8 
      Stoor engen, hård wall och starr höö                       19
      Dåch finneß temligit fijskie till
      desse gårdar, men ingen timber skog
      vthan alenast nödtorftigh brand skogh


(Karttext:)

Wräna by här emoot   
Miöl quaren
Wräna broo
Lång halzsen siöö
Beetz hagha.
Beetz marck
Beetz marck
Hest haga
Skepdrätz wijken siöö
Ambole ägor här emoot
Koo haga
Koo haga
Läninge ägor på denna sidan
Högh tårpz egor här emoot
Scala vlnarum.

1 D.v.s. miölquarn (mjölkvarn)