Lilla Sörmlandssamlingen:3(Rubrik:) Jönåkers häradht


     Notarum Explicatio
                                                                     Tunna    Laß
      Ambole, 1 frälse hemman, vnder Åkröö                          
      Vthsede dett ena åhratt1                           4 1/2  
      Vthsede dett andra ahrett1                        4 1/8    
      God waldz engh om höö                                        16
      Kalff haga medh bärgh och skogh
      Till denne öffuer skräffne gårdh finneß
      temligett fijskiä i Långh halsen men ringa
      skogh och muulbeete etc


(Karttext:)

Skogz tårp här emoot
Långhalsen siöö
Skogz tårp här emoot
Miällnäsz på denne sidan
Scala vlnarum.


1 D.v.s. året