Lilla Sörmlandssamlingen:5


(Rubrik:) Åkärs häradt      Hälghare sochn


                                                           Tunna    Laß
      Näsz, 1 hemman                          
      Söder giärde, vthsede det ena åhr   14 1/2  
      Lille giärde, vthsede                        4 1/8    
      Stoor giärde, vthsed det andra        19 1/2
      Stoor engen, hård walz och starr                  160  
      Hagan om höö                                             14
      Lille engen om höö                                       16
      Stub engen, kär och staar höö                      12
      Giärde höö beggeß åhrena                            9
      Till denne offuan bemelte gård
      finneß så temligh skogh, men
      fijskiä skiönt, mulbete litet,
      vthjorden som brukaß till
      Skreddare stugun finneß
      här på andra sidan
      Knutz bergh och Näß råda
      lijka myckit i den stoora
      engen jämpte mulbete på            
      näsett etc.


(Karttext:)

Mälare siöö
Kärngh wijken1
Knutz bärgh här emoot
Scala vlnarum.

1 Fel för Käringh wijken?