Lilla Sörmlandssamlingen:6


(Rubrik:) Akärs1 häradt    Hällgare sochn


                                                                       Tunna    Laß
      Näß vtjordar brukas till Skreddare stugun                          
      Vthsede dett ena åhrett                               1 3/4  
      Vthsede dett andra åhret                             1 1/4  
      Vthsede i Söderby giärde                            1/2
      Engh till samma åker finneß                          1/2
      på Näsz egor doch medh loff
      till höö                                                                      6  


(Karttext:)

Fogdö sochn
Medhammarß vrät här emoot
Bärga egor här emoot
Rallinge egor på denne sidan
Bärga engh här emoot
Söderby egor här runt om kringh
Rallinge eghor här runt om kringh
Scala vlnarum

1 D.v.s. Åkers