Lilla Sörmlandssamlingen:7


      Geograpisch affrittningh
      öffwer een deel sochner belägne i Daagh häradt,
      nämligen Fröstuna, Biörlunda, Kattnäs, Gåsinge, Dill-
      näs, Tårsåcker, Wålinghe och Wangnhäradtt.
      Åthskilldnat emellan byer och torph.
      ???   Kyrkier
      ???   Herrgårdher
      ???   Prestegårdher
      ???   Byer
                Affsatt anno 1644.

                         M:A:S:

(Karttext:)

Nordan, Westan, Östan, Sunnan
Klemminghe
Skeppstadbruck
Skeppsta
Blackstad
Bondekeby
Ytterbyn
Tafla
Wiestad
Hammerstad
Hedeby
Näs
Vllewij
Täby
Ella
Walla
Nyckell siöön
Hallesta
Wibby
Bergha
Tibbele
Biörneng
Wenga
Ööija
Littzinghe
Dillnäs
Prestekeby
Här ähr store skogar och bergh
Stoor siöön
Hammar siöön
Leebroo
Wergziöö
Furekulla
Hollände
Biörlunda
Gåsinge
Hiellminghe
Aånhammar1
Bondehälla
Prestegården
Prestegårdhen
Skenunda
Wimersta
Wäla
Taasnäs2
Wässby
Biörsta
Siuenda
Äälhammar
Ekeby
Berga
Kattnäs
Harebroo
Dawesta
Ålesta
Lund
Tuna
Sundby
Lockwattne siöön
Mällby
Näs
Biursnäs
Ökna
Waa
Aleby
Fröö siöön
Näsby
Stora Wala
Longlij
Lilla Wala
Wakerby
Wissbohammar
Söra
Fröstuna
Kerff
Hallebroo
Smesta
Gnesta
Qwegiäle
Landz wegh ifrån Grimsholm och till Nyckiopingh
Holesta
Nibbele
Långebroo
Siggtuna
Wålinghe
Hiorsberg
Miöllneboo
Borgh
Säby
Giälesta
Ekeby
Prestegårdhen
Brinck
Aal
Sille siöön
Mällby
Lundby
Böllia
Stenä
Hårby
Här ähr och skoogar och bergh
Axola
Säby
Hunnesta
Tuna
Lijkstamme siöön
Walla
Söderby
Tårsåcker
Löffstad
Sundh
Wäppelsta
Lundby
Sille
Ååbroo
Aleby
Wagnhäradh
Schala milliarium.

1 D.v.s. Ånhammar? Eller står det Kånhammar eller Rånhammar?
2 Ordet delvis i skarven mellan två sidor. Kanske ska det stå Taafsnäs?