Lilla Sörmlandssamlingen:8


(Rubrik:) Oppunda häradt      Wräna sochen

      
      Räntan

(Härunder en ruta utan text.)


      Notarum E<x>plicatio
                                                           tunnor    laß  
A.  Wästergården i Wrena
C.  Vthsede det ena åhret                     10 1/2
D.  Vtsede det andra åhret                    7 1/2
E.   Quaren giärde, vthsede                   3 3/4     
F.   God waldz engh                                           37
I.    Beetz hagha

O.  Wräna kiörkia

B.  Öster gården i Wrena
C.  Vthsede det ena åhret
D.  Vtsede det andra åhret
E.   Vthsede i Quaren giärde
F.   God walz engh                                             37
I.    Beetz hagha

H.   Klåckare gården
H.   Vtsede i wräten
G.   Det andra ahrett           
     
       Till desse offuan bemelte
       gårdar finneß mechta
       skiönt fijskie både i
       Yngiaren och Långh halsen,
       brand skogh och giersell
       effter nöd tårften


(Karttext:)

Lång halsen siöö
Lär jordh
Lär jord
Lär jordh
Wräna quaren her emoott
Åån
Ballersta fiälen
Wrena broo
Scala vlnarum.