Lilla Sörmlandssamlingen:9


(Rubrik:) Oppunda häradht

      Notarum Explicatio
                                                                   Tunnor   Laß  
A.  Togh sundh, affgiärdz hemman
B.  Waster1 giärde, vthsede dett ena ahret2    3 1/4        1/2
C.  Öster giärde, vtsede det andra åhrett        3 1/8      2
D.  God waldz eng om höö                                         18     
E.   Beetz hagha och brukaß medh ortta
                               till en annan by
      Till denna gårdh finneß temliget
      skiönt fiskiee i Långh halsen
      Nödtårftigh skogh och mulbete


(Karttext:)

Scala vlnarum.


1 D.v.s. Väster
2 D.v.s. året