Mälby:16Numero     Notarum Explicatio                                                                          Tunnelandh
                                                                                                                          Laß
                  Dillnäs sochn   Täby
                  I bådha gierden ehr leer och mulliordh                                  
1                Vthi östre gierdett sädhe                                                                  13 ½
2                Vthi westre gierdett sädhe                                                                12
3                Vthi hagen sädhe                                                                              1     
4                Vthi
engien höö laß                                                                           40

                  Till beteßmark och nödtorfftigh tarfweskogh finnes ringa legen-
                  heet.

(Karttext:)

Ella egor wedh
Hammerstadz egor wedh
Temeligh godh hårdh wallz engh
Hallestadh egor wedh
Schala Ullnarum