Mälby:18-19Numero     Notarum Explicatio                                                                          Tunnelandh
                                                                                                                          Laß
1                Gååsinghe kyrkia  
                  Vthi Gååsinge by ähro twenne frelsehemman
                  och i alla ägor lijka stora. J bådha gierden
                  ähr leer muliordh och någott sandhblandatt.
                  
2                Vthi westre gierdett till sädhe                                                            29
3                Vthi östre gierdett till sädhe                                                               28
4                Vthi Gållff engien höö laß                                                               20
5                Vthi Carl engien höö laß                                                                    36
6                Siöö engien ehr skönwall om höö laß                                                 8
                  Ittem på vthmarken hafwa the een sank kiärr
                  och måß wallz engh om höö laß                                                         20

                  Åhrligtt sädhe till hwardera gården
                  Vthi westre gierdett sädhe                                                                 14 ½
                  Vthi östre gierdett sädhe                                                                    14
                  Effter medellmåtigh gräßwäxtt till höö laß                                            45
                  medh gierdett

                  Hwardera gården humblegårdh a 400 stenger

                  Ringa legenheet till vthmark.
                  Fiskiewattn i Stoor siöön

7               Taaßnäs    Vthi både gierden
                 ähr leer och mulliordh
8               Vthi westre gierdett sädhe                                                                  12 ½
9               Vthi södhre gierdett sädhe                                                                  13
10             Vthi stoor engien höö laß                                                                    20
11             Vthi siööhagen höö laß                                                                       2
                 Vthi prestegårdzens engh hafwer han
                 een engietegh om höö laß                                                                   3
                 Ittem wijdh Bondehälla a folio numero 23
                 hafwer han een engh om höö laß                                                         20

                 Ringa legenheet till vthmark
                 fiskiewattn i stoor siöön

(Karttext:)

Furekulla egor
Ylanda egor
Temmeligh godh hårdh wallz engh
Schala Ullnarum
Här ähr odogligh mark full medh bergh och små graanskogh
Skarp hårdh wallz engh
Prestegårdzens egor
Stoor siöön
Skarp hårdh wallz engh