Mälby:20Numero     Notarum Explicatio                                                                          Tunnelandh
                                                                                                                          Laß
                 Gåsinge sochn    Hedheby. Frelsehemman 2 och
                 lyda både till Hans Exelentz Herr Giöstaf Horn och
                 chronehemman 1. I alla gierden ehr mull och någott sandhiordh.
1               Engz hopen om sädhe                                                                        6
2               Lille och westre gierdett om sädhe                                                     19
3               Södhre gierdett ehr mulliordh om sädhe                                              18
4               Vthi byengien höö laß                                                                        100
5               Chronegården i stångemåhl 3 stenger
                 Vthi Engzhopen sädhe                                                                        1 3/15
                       Vthi Lille och westre gierdett sädhe                                                      3 4/5
                 Vthi södhre gierdett sädhe                                                                  3 3/5
                 Vthi by engien höö la
ß                                                                        20

                 Die andra twå ähre frelsegårderna och hwardera i stångemåhl
                 6 stenger.   Vthi Engzhopen sädhe                                                       2 2/5
                 Vthi lille och wästre gierdett sädhe                                                      7 3/5
                 Vthi södhre gierdett sädhe                                                                  7 3/15
                 Vthi by engien höö laß                                                                        40
6               Thomus hopen lyder till Ella och Ytterbyn chrone och skatte
                 till sädhe                                                                                             2

                 Lijten legenheet till beetesmark och tarfweskogh
                 Fiskiewatn i Aale siöön, ligger på vthmarken.
7               Tomthage lyder till alla 3 gårderna.

(Karttext:)

Ella och Ytterbyns egor
½ hårdh ½ kiärr wallz engh
Ella och Ytterbyns egor
Ella och Ytterbyns egor
Schala Ullnarum