Mälby:24Numero     Notarum Explicatio                                                                          Tunnelandh
                                                                                                                          Laß
                 Tårßåcker sochn    Tuna.
                 Vthi både gierden ehr leer och mulliordh, doch ehr vthi
                 södhre gierdett någon städes swijkfull iordh
1               Vthi norre gierdett sädhe                                                                    9
2               Vthi södhre gierdett  sädhe                                                                 11 ½
3               Vthi Wijd engien höö laß                                                                    20
4               Lyder 2/3 till Söderby sätegårdh och 1/3 till Tuna, om höö                  24
5               Eenskijltt engh om höö laß                                                                   4
                 Item vthi östre gierdett i Walla hafwer han een lindh
                 om höö laß                                                                                         1
                      
                       Ringa legenheet till betesmark och tarfweskogh
                 Fiskiewattn i Sille siöön
    

(Karttext:)

Sundhby egor
Sille siöön
Kallf hage
Skarp hårdh wallz engh medh tufwor
Skönwallz engh medh tufwor
Walla egor wedh
Schala Ullnarum