Mälby:4Numero         Notarum Explicatio                                                  Tunnelandh
                                                                                                      Laß
                      Frööstuna sochn Hårby   I båda gierden ehr
                      leer mulliordh och sandhblandatt

1                    Vthi östre gierdett sädhe                                           13
2                    Vthi södhre gierdett sädhe                                        10 
3                    Vthi engien höö la
ß                                                   90

                      Legenheet till timber och allehanda nödhtorfftigh tarfwe-
                      skogh
                      Fiskiewattn i Sille siöön.

(Karttext:)

Böllia egor wedh
Sanckt måßwallz kiärr
Skönwallz engh och sidhlentt
Denne plaan ehr höghlentt och jämpn medh biörck haßell och eekeskogh
Sille siöön
Säby egor wedh