Mälby:5Numero     Notarum Explicatio                                                              Tunnelandh
                                                                                                              Laß
                  Fröstuna sochn
                     
                  Borgh ähr bygdtt af Siggtuna egor   I båda gierden ehr
                  biörcke och stark leer iordh
                     
1                Vthi södhre gierdett sädhe                                                    4 1/4
2                Vthi norre gierdett sädhe                                                      3 1/4
3                Vthi engien höö la
ß                                                              24
4                Söör engien lyder till Siggtuna gårderna om höö laß               8
5                Kallas Wåmmaengien lyder och till Siggtuna om höö laß        7
6                Kallas och Wåmma lyder till Aal om höö laß                         8

                  Liten legenheet till fiskiewattn i Sille siöön
                  Skogh och  beetesmarck hafwer han på Siggtuna skogen.

(Karttext:)

Söör engien temeligh godh hårdh wall
Skönwallz engh och sidlentt medh små biörkeskogh
Temeligh godh hårdh wallz engier
Sille siöön
Schala Vllnarum